Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Hírek

KönyvTár – InfoTár

Feltöltve: 2015.Jan.27 ( K ) 19:18 | megtekintve: 1437 alkalommal

Kulturális témájú pályázat valósult meg a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár szervezésében KönyvTár – InfoTár címmel. A projekt összköltsége: 20.118.769.-Ft. Támogatás mértéke: 100%. Pályázat azonosítószáma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0520

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2013-ban sikeresen pályázott a TÁMOP-3.2.13-12/1 azonosítószámú "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" elnevezésű pályázati kiírásra "KönyvTár – InfoTár" címmel.

A 2014. január 20. és 2015. január 19. között megvalósuló projekt keretében több békési székhelyű, illetve egy dévaványai nevelési-oktatási intézmény együttműködésével óvodás, általános iskolás és középiskolás korú gyermekek részére különböző témájú heti és havi szakköröket, versenyeket, vetélkedőket, témanapokat, témahetet szerveztek a projekt megvalósításában közreműködő munkatársak.

Témakörök: mesefeldolgozás, szövegértő olvasás fejlesztése, helyismeret, irodalom történelem, könyvtári és információkeresési ismeretek, drámajáték, manuális ügyesség fejlesztése stb.

A pályázat keretében megvalósított programok lehetőséget biztosítottak a gyermekek személyiségének fejlesztésére, kreatív képességeiknek kibontakoztatására, esetleges hátrányaik kompenzálására. A különböző típusú, tematikájú foglalkozások igazodtak a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjához, elősegítették a különböző tantárgyi kompetenciák fejlesztését. További cél volt a programokon résztvevők olvasási kultúrájának, kreativitásának fejlesztése és a résztvevők igényéinek felkeltése a könyvtári szolgáltatások iránt.

A két iskolai félévben 15-féle program valósult megközel 500 gyermek és fiatal részvételével. A foglalkozások lebonyolításában az együttműködő partnerek pedagógusai, 1 fő muzeológus és a könyvtárosok vettek részt.

A pályázat megvalósításának részeként 2015. január 15-én került megrendezésre a záró szakmai rendezvény, amelyen a projekt és az elért eredmények részletesen bemutatásra kerültek.

A foglalkozásokat vezető pedagógusok, könyvtárosok beszámoltak a foglalkozásokon elvégzett munkáról, tapasztalataikról, élményeikről.

Együttműködő partnerek:

  • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvodája;

  • Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola;

  • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium három intézményegységgel: alsó- és felső tagozat, gimnázium;

  • Békés Megyei Tisza Kálmán Békési Szakképző Iskola;

  • Békés Megyei Tisza Kálmán Dévaványai Szakképző Iskola.