Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Hírek

33 milliót nyert a Püski Sándor könyvtár

Feltöltve: 2017.Dec.15 ( P ) 10:53 | megtekintve: 1041 alkalommal

Erről Izsó Gábor polgármester tájékoztatta a sajtót ma délelőtt.

Az Iránytű a világban - Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban címmel indított pályázat

keretében a könyvtár tervezett és megvalósuló újszerű tevékenységekkel, új típusú tanulási formákkal, a változatos tematikájú programokkal fejleszti a meglévő szolgáltatásainak körét, valamint megteremti az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételeket.

A felnőtt lakosság egész életen át tartó tanulásban való részvételének ösztönzése és támogatása fontos a munkaerő versenyképességének megőrzéséhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz.

A célcsoportoknak nyújtott tevékenységek által erősödik a könyvtár szerepe a felnőttkori tanulásban. A tervezett élethosszig tartó tanulást segítő programjaink alkalmasak a szociokulturális hátrányok csökkentésére, elősegítik a hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe, majd a munkába történő be- és visszailleszkedést, hozzájárulnak egyes halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy fogyatékkal élő életminőségének javulásához.

A könyvtár új foglalkoztatási programjai alkalmasak lesznek új típusú kis közösségek kialakítására is.

A nem formális és informális tanulást támogató új programok által bővül a könyvtári szolgáltatások köre, megújul, erősödik közösségi és tudásbázis szerepünk.

Az alapkompetenciákon túl az anyanyelvi, olvasási szövegértési, digitális, állampolgári kompetencia fejlesztése is kiemelt feladat.

A projektben 4 különböző tanulási formában, 10 különböző tematikájú. összesen 12 program kerül megvalósításra.

A tervezett foglalkozások:

1. Családkutató múltkereső 1. havi szakkör

2. Családkutató múltkereső 2. havi szakkör

3. Svédasztal 1. havi szakkör

4. Svédasztal 2. havi szakkör

5. Bütykölde műhelyfoglalkozás

6. Jeles napok –ünnepek műhelyfoglalkozás

7. Még többet a számítógépről tanfolyam

8. Iránytű a digitális világban tanfolyam

9. A velünk élő múlt foglalkozás-sorozat

10. A velünk élő múlt foglalkozás-sorozat

11. A képek világa havi szakkör

12. A képek világa havi szakkör