Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Hírek

Munkatársunk két kiváló humanistáról

Feltöltve: 2020.Sep.17 ( Cs ) 09:40 | megtekintve: 440 alkalommal

2020. szeptember 15-én Bagita Attila, a református gimnázium tanára volt a vendége a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület Irodalmi Köre előadásának.

A nagyívű, Bagita Attilától megszokott színvonaló előadás az irodalom és a történelem metszéspontját vizsgálta a XV. századi Magyarország fordulatokban gazdag politikai élete vonatkozásában. Az előadás címe: „Kiváló humanisták, rossz politikusok”. Avagy Pannónia pennái: Vitéz János és Janus Pannonius volt. Az előadó felvázolta mindkét egyházi ember életpályáját. Abban a korban az egyházi vezetők politikusok, államigazgatási vezetők is voltak, így nem volt mindegy, hogy egy-egy történelmi helyzetben kinek az oldalára állnak. Vitéz János váradi püspök, majd esztergomi érsek kiválóan tudott latinul, hatalmas könyvtára volt, de reneszánsz-humanista irodalmi tevékenység nem kötődik a nevéhez. Ezzel szemben Janus Pannonius pécsi püspök olyan szinten tudott latinul és verselt, hogy versei a mai napig messze földön híresek és kiváló példái a humanista lírának. Ezzel szemben azonban mind Hunyadi János, mind Hunyadi Mátyás óvatosan kezelte őket és nem is engedte őket a nagypolitika közelében, de amikor ez végül bekövetkezett, baj érte őket: belekeveredtek a Mátyás-ellenes 1471-es összeesküvésbe. Mindketten 1472-ben haltak meg, természetes halállal. A történész a két történelmi alakot kiváló humanistának, de középszerű politikusnak tartja.