Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

  Békési Könyvtárért Alapítvány

  A Békési Könyvtárért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,akik jövedelemadójuk 1%-át 2020-ban az alapítványnak utalták át. Az így kapott 195.580Ft -ból könyveket vásároltunk, rendezvényeket támogattunk a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár részére, valamint az alapítvány működésre fordítottuk.
  Az Békési Könyvtárért Alapítvány 2021 évi ADÓ 1% felhasználásának igazolása megtekinthető az itt szóra kattintva.

  A Békési Könyvtárért Alapítvány 1991-ben létesült és azóta folyamatosan működik. Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a könyvtár szakmai munkáját támogassa, segítse annak színvonalas működtetését. Az Alapítvány az SZJA 1%-ból befolyt összegekből könyveket, hangzó dokumentumokat, sajtótermékeket vásárol a könyvtár állományába. Valamint anyagilag támogatja a könyvtári rendezvényeket. Ezen túl technikai eszközök beszerzése révén a könyvtár információs infrastruktúrájának fejlesztését is segíti.

  Alapítva: 1991-ben
  Az alapítvány célja:

  A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár szolgáltatásainak, állományának bővítése, rendezvények szervezése munkájának támogatása. Az alapítvány 1998 óta folyamatosan közhasznú kulturális tevékenységet folytat.

  Az alapítvány vagyona:

  Önkéntes pénzadományokból az SZJA 1%-ból és pályázatokon nyert összeg, amely az alapító okiratban foglaltak szerint kerül felhasználásra.
  A felhasználás módját, feltételét a kuratórium szótöbbséges határozattal állapítja meg.

  Az alapítvány elnöke:  Szilágyiné Szabó Ágnes
  Képviselője:  Gyumbier Ferencné
  Számlakezelők:  Erdősné Sági Mária,
  Gyumbier Ferencné
  Tagok:  Gellénné Körözsi Eszter
  Méri Zoltán

  Az alapítvány nyilvántartásba – vételét végző bíróság: Gyulai Törvényszék

  Nyilvántartás száma: 04-01-0000123
  Bírósági Határozat száma: 0400/Pk.60.213/1998/16.sz.
  Bejegyzés dátuma: 2014.09.05
  Adószáma: 1905 9480-1-04
  Számlakezelő: OTP Bank NYRT.
  Számlaszám: 11733072-20011868
  Cím: 5630, BÉKÉS, Széchényi tér 4.
  Telefon/Fax: +36-66-411-171
  Email: bkalapitvany@freemail.hu, alapitvany@bekesikonyvtar.hu
  Honlap: www.bekesikonyvtar.hu

  A Békési Könyvtárért Alapítvány alapító okiratát és közhasznúsági jelentéseit megtekintheti az itt szóra kattintva.