Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Online kiállítások - Püski Sándor

Egy könyves születése

1911-1935

1911. február 4-én született Békés nagyközség III. kerületében, Ibrányban, Kastély utca 2. szám alatt a református vallású, föld nélküli földműves napszámos Püski Gábor és Egeresi Zsófia harmadik gyermekeként.

Hatan voltak testvérek Zsófi (sz.:1909), Gábor (sz.: 1907), Sándor (sz.: 1911), Juci (sz.: 1912), "második" Zsófi (sz.: 1915), és "második" Gábor (sz.:1921). Nővére, Zsófi 8 hónapos korában meghalt, Gábor bátyja pedig 12 évesen a Körösbe fulladt.

Így lett Püski Sándor a legidősebb gyerek.

 

"Sokszor úgy érzem, hogy a bátyám halála is áldozat volt a paraszti sorból való kikerülésemért, ahogy a földnélküliség is azt segítette…. Sok mindennek kellett közrejátszania abban, hogy egy magamfajta parasztgyerek 1921-ben gimnáziumba juthasson. Nálam az is kellett, hogy édesapám 1919-ben beálljon a református egyházhoz." (Püski: Könyves sors. p. 9.)

Igazi tanítója megbetegedett (újabb véletlen) és a helyettesítő Márk Endre tanító úr sokszor mondta a harangozó édesapának, hogy taníttatni kellene ezt a gyereket, úgyhogy negyedik végére már megbarátkozott azzal, hogy gimnáziumba engedje a fiát. Szerencsére Békésen helyben volt a református gimnázium, ahol tandíjmentességet és ingyen tankönyvet is kaphatott, így nem került semmibe a tanulás. Édesanyja nehezen egyezett bele, mert félt, ha tanul, úr lesz belőle, akkor majd meg se látja Őket. Végül mégis elkezdődtek a gimnáziumi évek.

A nyári szünetben, ahogy ez akkoriban szokás volt szegényebb családoknál, napszámos és cséplőgép melletti munkát vállalt, hogy keresetével támogassa édesapja harangozói fizetését. Egyre jobban tanult, nyolcadikos korára osztályelső lett.

Jelesen érettségizett, majd ezután egy rövid ideig Békésen dolgozott a községházán.

1930 nyarán állást kapott egy budapesti ügyvédi irodában, ahol nagy hasznát vette a gimnáziumban Durkó Antal tanár úrtól tanult gyors- és gépírásnak.

"A búcsú idején édesanyám már ágyban fekvő beteg volt, azt még éppen megérte, hogy bizakodással nekivágtam a pesti életnek, de augusztusban már a temetésére táviratoztak haza. Pár héttel korábban kaptam édesanyám egyetlen levelét." (Püski: Könyves sors. p. 20.)


Édesanyja utolsó levele, édesapja ceruzás megjegyzésével

Otthoni segítségre nem számíthatott a szűkös anyagi körülmények miatt, magának kellett a megélhetéséről gondoskodnia.

1930 őszén beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára, ahol végig teljes tandíjmentességet kapott.

Egyetemistaként jegyzeteket készített majd ezeket árusította azoknak az évfolyamtársainak, akik nem látogatták az órákat.

1935-ben jogi doktorátust szerzett.