Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Online kiállítások - Püski Sándor

Püski Sándor és Ilus

1933 decemberében Budapesten, az Emericana katolikus diákszövetség mikulás bálján ismerkedett meg későbbi feleségével Zoltán Ilonával, aki katolikus kántortanító családból származott. Szülei féltették lányukat az anyagi bizonytalanságtól. "Egy utcaseprő jobb lenne: nyugdíjas állása van" (Püski: Könyves sors. p. 23.) – mondták.


Bálon a Turulvárban Ilussal. Az első álló sorban, középen, 1934

"Nyilvánvaló volt már az elején, hogy ő a nekem rendelt asszonynak való, s hiába volt a diákkori kötöttségem és családja akadékoskodása – nincs állásom, biztos jövedelmem -, mihelyt az egyetemen végeztem, megtartottuk az esküvőt: 1935. március 16-án." (Püski: Könyves sors. p. 23)

 

"Szerencsés választás volt. Amellett, hogy jó feleségem, a következő nyolc évben sorakozó négy fiunknak kiváló édesanyja, az íróknak és más barátainknak vendégszerető háziasszonya lett, a vállalkozásunkban fáradtságot nem ismerő ügyes helytállással, az anyagi veszedelmeket elhárító és egyéb hivatalos ügyeket intéző ötletességével is hozzájárult a kiadónk sikeréhez." - olvashatjuk Püski Sándor Könyves sors – magyar sors című önéletrajzában.

;


Párban, az 1950-es évek elején

Több mint 70 évet éltek együtt, dolgoztak, küzdöttek az eszmékért, a közös célért.

Közös útjukról bizonyságul szolgál az is, hogy sok elismerést, kitüntetést közösen, házaspárként kaptak, és a Püski név fogalom lett. "És hát a fogalom! Ha kimondom, hogy "Püski", az nem egy személyt, hanem kettőt takar egyszerre. Nem egy embert, hanem két embert jelöl. Mert ők ketten nemcsak egy házaspár, de egyetlen fogalmat is jelentenek. Mindazoknak a gondolkodásában így van, így él ez, akik a XX. századi magyar sorsról elmélkednek". – hangzott el Lakitelken, Für Lajos köszöntőjében, a Kölcsey- díj átadásakor, 1999-ben.

Utolsó közös díjuk a Szent István-díj volt 2005-ben.

Szavazatok alapján az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy "az összmagyarság érdekében végzett áldozatos tevékenységéért az idén a 70. házassági évfordulóját ünneplő Püski házaspárnak ítéli oda a Szent István-díjat." (A Püski házaspár kapja a Szent István-díjat. Forrás)

A vers

"A Püski-házaspárt szeretettel köszöntő vers a közösségért tevékeny élet jelképévé emeli az idős házaspárt. Azt a fáradhatatlan könyvkiadói munkálkodást értékeli a vers, amelyik az alulsó Magyarországot akarta a nemzetbe emelni a szellem erejével, s a nemzeti közösséget az eszmék, gondolatok fényénél próbálta boldoguláshoz vezetni a népi irodalom törekvéseinek jegyében. (Görömbei András: Nagy Gáspár. Forrás)