Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Online kiállítások - Püski Sándor

Újra itthon

A Püski Könyvesház a Krisztina körúton 1989-től

https://puskikiado.hu/

"A hazatelepülésünk igényéről és lehetőségéről először az 1987. szeptemberi lakiteleki találkozón szóltam." írja visszaemlékezésében Püski Sándor. (Püski: Könyves sors- magyar sors p. 449)

Akkoriban magánvállalkozásként – a jogi szabályozás miatt- nem alapíthattak könyvkiadót, csak szövetkezetet, Kft.-t vagy részvénytársaságot. 1988. januárjában indult meg a Kft. alapítási eljárása.

1988. szeptember 20-án a VIII. kerületi Szamuely utca üzlethelyiségében nyílt meg az ISIS kisszövetkezet Eötvös Kiadójának könyvesboltja. 1988. novemberében pedig megjelenik a népi írók folyóirata a Hitel, mely szerkesztőbizottságának tiszteletbeli tagja lett Püski Sándor.

Viszont a szövetkezeti könyvkiadás nem működött, így 1989-ben családi vállalkozásban megalapítják –a ma is működő- Püski Könyvesházat Budán, a Krisztina körúton.


Püski Könyvesház a Krisztina körúton

"Itthon elsősorban a Magyar Demokrata Fórum és a Hitel c. most induló körül tömörült új népi nemzedéket kívánjuk kiadói és terjesztési működésünkkel segíteni, de meggyőződésünk, hogy ezt a teljes magyar művelődés szolgálatával tehetjük a legeredményesebben." (A népi egységtől a nemzeti egységig p. 49)

Még ebben az évben a békéscsabai Kulich Gyula /jelenleg Kazinczy/ Lakótelepen Püski-Isis könyvesbolt nyílt, melynek megnyitóján Sándor bácsi és Ilus néni is jelen voltak.

A cég a népi irodalom szellemi örököseinek kiadója lett. Kiadója jóvoltából teljes szöveggel jelenhettek meg a népi írói életművek. De e mellett újabb műveket is megjelentettek / megjelentetnek. Többek között Csoóri Sándor, Für Lajos, Bíró Zoltán, Fekete Gyula, Nagy Gáspár, Döbrentei Kornél több művét.

Püski Sándor szenvedélyesen szerette hivatását. Házigazdaként az "Ünnepi Könyvhéten évről évre személyesen képviselte kiadóját a Vörösmarty téren, a Püski-pavilonnál. Biztos pont volt; bölcs tanácsadó, aki körül egyfolytában zajlott az élet. Sokan vették körül: művészek, (irodalom)barátok, tisztelők, egyszerű érdeklődők." (Forrás)


Püski Kiadó pavilonja a Dunakorzón, 2019
Püski Kiadó a Vörösmarty téren. 89. Ünnepi Könyvhét

2002-ben megjelent Püski Sándor: Könyves sors –magyar sors című memoárkötete

Sándor bácsit sokfelé hívták előadást tartani, de a könyvkiadó megjelenő könyveit is nagyrészt ő szerkesztette. A Krisztina körúti Püski Könyvesházban volt egy asztala. Amíg tehette lebandukolt oda Logodi utcai lakásukból. "Megmagyarázhatatlan, hogy amikor oda letelepedett, megjelentek az ismerősök. Vidékről is. Pedig nem lehetett kiszámítani, melyik napon ereszkedik le a könyvesboltba." (Püski- Gulay III. p. 380)

Az alapító, Püski Sándor munkáját később fiai, Püski László és Püski István, valamint unokái Püski Atilla és Püski Csaba segítették és folytatják.

Hagyatéka sok ezer tételből gyűlt össze, hiszen könyvüzletet és kiadót fenntartó szakemberként minden dokumentumot akkurátusan megőrzött. "Papírokat": számlákat, szerződéseket, kéziratokat, leveleket; minden olyan írott dokumentumot, amely "egyszer még jól jöhet". Ezekből válogatta, szerkesztette és kommentálta fia, Püski István, Gulay Istvánnal a kiteljesedett háromkötetnyi életmű-hagyatékot. (Forrás)