Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Helyismereti adatbázis

Dr. vitéz Durkó Antal (Emléktábla)
Készítette: | megtekintve: 1886 alkalommal
Kiállító: Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
Anyaga: Márvány
Kiállítás dátuma: 1997.
Lelőhely: Békés, Széchenyi István tér 6.


Emlékszöveg

"Dr. Vitéz Durkó Antal
1890-1978
Gimnáziumi tanár
A békési múzeum alapítója.
Békés város történetírója emlékére.
A Városvédő Egyesület"


Életrajz, történet

Dr. Durkó Antal
(1890-1978)

Gimnáziumi tanár, múzeumvezető. Édesapja gazdatiszt volt. Békésen érettségizett, egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem bölcsész karán, magyar-német szakon végezte 1912-ben, mint az Eötvös Kollégium tagja.
Diplomája elnyerése után Pápán a tanítóképző intézetben kezdte tanári pályáját. Az I. világháborúban hat évig volt orosz fogságban, ahonnan 1922-ben került haza. Utána Békésen a gimnáziumban kezdte meg újból tanári működését. 1935-ben doktorált a szegedi egyetemen a békési múzeum történetével.
A tanári munka mellett, tíz év kutatómunka eredményeképpen 1939-ben jelent meg Békés nagyközség története (Történeti és kulturális monográfia) c. munkája, amelynek hézagpótló jelentősége volt, de napjainkban is értékes forrásmunkának számít, hasonmásban újra megjelent. Rendszeresen írt a Békési Hírlapban.
A tanítás mellett, évtizedeken keresztül részt vett az iskolán kívüli népművelésben is. Közel hétszáz előadást tartott olvasókörökben, a városban és a tanyavilágban. Széleskörű ismeretsége és népszerűsége tette lehetővé, hogy amikor 1938-ban az elöljáróság megbízta a békési múzeum megszervezésével, rövid idő alatt értékes néprajzi anyagot gyűjtött. A háborús események miatt a múzeum csak 1945-ben nyílt meg. 1948-ban történt tanári nyugdíjazása után a múzeum vezetésére, méltó elhelyezésére, a tárgyi és szellemi néprajz feltalálható értékeinek gyűjtésére összpontosította minden erejét. Pedagógiai munkássága alapján megkapta az arany-, a gyémánt- és vasdiplomát.

Futaki Gergely

Békési életrajzi kislexikon. Békési Városvédő és Szépítő Egyesület. Békés, 2001. p. 41.

Megjegyzés

1992. október 30-án került sor a Durkó Antal Emlékünnepségre. Ennek keretében leplezte le Dankó Imre és Szabó Ferenc történész a Jantyik Mátyás Múzeum falán található emléktáblát.

Forrás

  • Dankó Imre: Durkó Antal élete és munkássága /Megjelent Dr. Vitéz Durkó Antal halálának 25. évfordulója tiszteletére nyíló Durkó Emlékszoba c. kiállítás átadása alkalmából. / Békési Téka 24.sz.


Kapcsolódó képek