Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Pályázatok

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az
EFOP-3.7.3-16-2017-00326 azonosító számú
Iránytű a világban
- Az egész életen át tartó tanulás támogatása a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban c. projektje
33.037.151,- Ft támogatásban részesült.

A projekt tartalma:

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár kiemelt céljának tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtését és szolgáltatásainak folyamatos fejlesztését.

A pályázat segítségével a korábbiakhoz képest lényegesen többféle tanulási program megvalósítását terveztük be és a város lakosainak olyan rétegeit is megcéloztuk, akiknek eddig nem volt lehetőségük hagyományos képzéseken részt venni.

A bevonni szándékozott célcsoportok: munkanélküli háztartásban élők; érettségizett, szakképesítéssel nem rendelkezők; pályakezdő munkanélküli fiatalok; egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők; fogyatékossággal élők; hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek; GYED-en vagy GYES-en lévők; kisebbséghez tartozó személyek; intézményekben élők; inaktívak.

A projektben 26 hónap alatt 12 tanulási programot terveztünk, 10 különböző tematikával, összesen 672 órában, 129 részvevővel, ebből a hátrányos helyzetűek száma 79 fő, arányuk 61 %. A bevonni kívánt munkanélküliek száma 10 fő, inaktívak száma 21 fő.

A könyvtár a projekt keretében tervezett és megvalósuló újszerű tevékenységekkel, új típusú tanulási formákkal, a változatos tematikájú programokkal fejleszti a meglévő szolgáltatásainak körét, valamint megteremti az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételeket.

  A tervezett foglalkozások:
 1. Családkutató múltkereső 1. havi szakkör
 2. Családkutató múltkereső 2. havi szakkör
 3. Svédasztal 1. havi szakkör
 4. Svédasztal 2. havi szakkör
 5. Bütykölde műhelyfoglalkozás
 6. Jeles napok –ünnepek műhelyfoglalkozás
 7. Még többet a számítógépről tanfolyam
 8. Iránytű a digitális világban tanfolyam
 9. A velünk élő múlt foglalkozás-sorozat (két alkalommal)
 10. A képek világa havi szakkör (két alkalommal)

A megvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.02.29.