Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

Pályázatok

Mesélő zenélő bérház

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01354

Kedvezményezett neve: Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
A projekt címe: Mesélő zenélő bérház
A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01354
A Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 5.000.000Ft
A projekt megvalósításának időtartama: 2021.02.01-2022.03.09.

A projekt tartalma:

Célunk, hogy a könyvtár nyitott közösségi tereiben színvonalas – kulturális, szabadidős közösségi célú – gyermek, ifjúsági és felnőtt, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló hagyományos és újszerű, programok valósuljanak meg a békési lakosok különböző rétegei és korcsoportjai számára.

A tervezett programsorozatot sokszínűség, nagyrészt előadó-művészeti jelleg és a közönség aktivitására, részvételére is törekvő programok jellemzik, amelyek hozzájárulnak a város közösségi és kulturális életének gazdagodásához. Író-olvasó találkozók, élőszavas mesemondó foglalkozások, írók-, költők és zenészek közös produkciói szolgálják a pályázati cél megvalósulását.

Az alkalmak jelentős része különböző ünnepekhez és városi rendezvényekhez kapcsolódik. Irodalmi kisközösségünk részvételével együtt szervezett író-olvasó találkozók színesítik a közösség programját és hosszú távon lehetőséget biztosítanak a közösség bővülésére.

A könyvtár tervezett, közösségi tereiben megvalósuló programok segítik a közösségi összetartozás, a helyi identitás fejlesztését.