Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

  Beíratkozás, kölcsönzés

  Beíratkozás

  A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár nyilvános városi könyvtár. Szolgáltatásai érvényes olvasójeggyel, látogatójeggyel, vagy napijeggyel vehetők igénybe.

  Regisztrációra a kölcsönző pultnál van lehetőség a szükséges iratok bemutatásával és a beiratkozási díj kifizetésével, melynek díjszabását itt tekintheti meg. A kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumot szintén be kell mutatni! Kérjük, a blokkot őrizze meg!

   A beiratkozáshoz a következő személyes okmányok szükségesek:
  • személyi igazolvány, vagy bármilyen személyazonosság igazolására alkalmas okmány
  • lakcímet igazoló hatósági kártya,
  • kedvezményre jogosító okmány (pl. diákigazolvány, álláskeresői kiskönyv).

  A személyi adatok változásáról a könyvtárat értesíteni kell. Az olvasójegy elvesztését a visszaélések elkerülése érdekében haladéktalanul be kell jelenteni telefonon vagy személyesen a könyvtárban. A könyvtár visszaélés esetén a károkért nem vállal felelősséget!

  Az olvasójegyet, látogatójegyet elvesztésük esetén személyesen lehet pótolni.

  Kölcsönzés

  Az olvasó egyszerre 8 db. könyvet kölcsönözhet ki. A kölcsönzési határidő a legtöbb dokumentum esetében kb. 4 hét.
  CD- kölcsönzés, részletekről itt tájékozódhat.
  Folyóirat kölcsönzés, részletekről itt tájékozódhat.

  Hosszabbítás

  A kölcsönzés meghosszabbítására kétszer van lehetőség a határidő lejárata előtt. Ilyenkor a régebbi lejáratú határidők automatikusan nem hosszabbodnak. Nem lehet hosszabbítást kérni, ha a könyvre előjegyzést vettek fel, vagy az olvasónak bármilyen tartozása van.

  Előjegyzés

  Előjegyzéskor a gyors ügyintézés érdekében a beérkezett könyvéről telefonon, e-mailben, vagy postai úton értesítjük. Az előjegyzett mű az értesítést követő 5 munkanapon belül vehető át. Amennyiben az előjegyzés aktualitását veszti, kérjük, jelezze a könyvtárunk felé!
  Hosszabbításra és előjegyzésre telefonon, személyesen és a honlapon keresztül is van lehetőség!

  Tartozások kezelése

  A kölcsönzési határidő lejártakor a késedelem 5 Ft/nap/könyv a késedelem díja. Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtár felé tartozással rendelkezik. A késedelemkor az értesítési díjat is meg kell fizetni. Kérjük, a blokkot őrizze meg!

  Azon olvasóval szemben, aki dokumentum-tartozásait többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtár él a perlési jogával. Peres tartozását a könyvtárban személyesen rendezheti.
  A tartozás rendezését követően a bírósági eljárás automatikusan megszűnik.