Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

  Helyben használat

  Az olvasóteremben van lehetőség helyben használatra az olvasótermi, zenei, Europe Direct és helyismereti gyűjtemény anyagából továbbá helyben használható a CD-ROM gyűjtemény is.

  A hírlapok és folyóiratok egyes számaihoz, kötetihez is itt juthatnak az olvasók. Kézikönyvtári gyűjteményünkben általános és szaklexikonok, enciklopédiák, a különböző tudományágak alapvető összefoglaló művei, művészeti albumok,évkönyvek, jogszabálygyűjtemények, szótárak, térképek kerültek elhelyezésre, szépirodalmi gyűjteménnyel kiegészítve, amely antológiákat, szöveggyűjteményeket és a magyar irodalom klasszikusait reprezentáló válogatást tartalmaz. Itt használhatják olvasóink a DVD-jogtár adatbázisát is.

  Az olvasóterem csak érvényes regisztrációval használható. Regisztrációs jegy a kölcsönző pultnál váltható. Az olvasójegyet, látogatójegyet vagy napijegyet érkezéskor az olvasótermi pultnál le kell tenni és távozáskor kell elvinni. A kézikönyv vagy zeneműtár bélyegzővel ellátott dokumentumok és a bekötött vagy kötésre szánt folyóiratok indokolt esetben éjszakára vagy a könyvtár zárva tartásának idejére kölcsönözhetők. Más sajtótermékek kölcsönzési szabályait itt olvashatja. A kölcsönzés az előbbiekben említett dokumentumtípusok esetében az olvasótermi pultnál történik.

  A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentum után késedelmi díjat számítunk fel, ami a mindenkori késedelmi díjtétel tízszerese.
  A helyismereti gyűjtemény anyaga NEM kölcsönözhető!