Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

  Könyvtárközi kölcsönzés

  Olvasóinknak, a könyvtár állományában nem szereplő könyveket, cikkeket eredetiben vagy másolatban (fénymásolatban vagy elektronikusan) beszerezzük más könyvtáraktól. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer igénybevételével.

  A szolgáltatás díja a postai szállítás költsége, amely jelenleg 600 forint vagy a másolás ára, amelyet a küldő könyvtár határoz meg. Ezen felül a küldő könyvtár még számolhat fel költségeket (például a küldés postai díja).

  A kölcsönadó könyvtár határozza meg a könyvek kölcsönzési határidejét és a használat feltételeit (pl. hazavihető-e a dokumentum). A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, ha vállalja a kölcsönzés szabályainak betartását.
  A szolgáltatás e-mail-ben, a kkozi@bekesikonyvtar.hu e-mail címen és személyesen az olvasóteremben kérhető. Kizárólag érvényes olvasójeggyel vehető igénybe. E-mailben történő kérés esetén a kért mű pontos adatain kívül ne felejtse el feltüntetni nevét, telefonszámát és olvasójegy számát.

  A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A belföldi kérések teljesítésének időtartama leggyakrabban, minimum 1 hét. Kérjük ezt vegyék figyelembe a kérések leadásánál. A Külföldről beszerezhető könyvek kölcsönzése az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítható. Itt a kérés leadása és teljesítése között lényegesen hosszabb idő telik el. Részletekről érdeklődjön e-mailben vagy személyesen az olvasóteremben.

  A kért mű megérkezéséről az olvasót rövid időn belül értesítjük telefonon vagy e-mailben. A dokumentumok az olvasóteremben vehetők át, a postaköltséget is ekkor kell fizetni. Az elektronikus úton érkezettek dokumentumok nyomtatott változata is az olvasóteremben vehető át. Ha a könyvtárközi kölcsönzéssel kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

  A könyvtárközi kölcsönzés igénybevételekor is kérjük, ügyeljen a kölcsönzési határidőre.
  A rendszer akkor működik, ha közösen betartjuk a szabályokat!